Meldepliktig handel

Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør i Multiconsult ASA, kjøpte 10. mai 2016 kl. 15:38 500 aksjer i Multiconsult ASA på Oslo Børs, kurs 94,14 NOK. Beholdning etter transaksjonen er 47 054 aksjer.

10. May 2016

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Mirza Koristovic
Head of IR, Multiconsult ASA
Tel:  47 93 87 05 25
E-post: investor.relation@multiconsult.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.